Babskim okiem. Trenujcie!

To mi się naprawdę podoba! – wykrzyknęła radośnie, z nieukrywanym entuzjazmem, moja ulubiona sąsiadka.