Nowe rozdanie

W drugoligowym GKS-ie Jastrzębie nie ma już prezesa i wiceprezesa, ukonstytuował się nowy, tzw. zarząd kolegialny.


W poniedziałek, 12 grudnia, nastąpiły daleko idące zmiany w Zarządzie Klubu Sportowego GKS Jastrzębie S.A. Z funkcji prezesa zarządu odszedł Adrian Brachaczek, natomiast stanowisko wiceprezesa zarządu stracił Tomasz Kocerba. W skład nowego, tak zwanego zarządu kolegialnego, weszli: Marta Goik (panie przodem), Adam Lechowski i Jakub Wiewióra. To oznacza ni mniej ni więcej, tylko tyle, że wspomniane gremium będzie podejmowało wspólnie strategiczne decyzje.

Najmłodsza z tego grona jest Marta Goik, która skończyła 26 lat. Pochodzi z Jastrzębia Zdroju, w klubie z Harcerskiej pracuje od sierpnia 2018 roku, w ostatnim okresie pełniła funkcję dyrektora biura zarządu. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

37-letni Adam Lechowski członkostwo w zarządzie GKS-u Jastrzębie będzie łączył z funkcją dyrektora sportowego drugoligowca, którą powierzono mu w czerwcu bieżącego roku, Będzie odpowiedzialny – tak, jak dotychczas – w głównej mierze za kwestie sportowe.

Nowym człowiekiem w GKS-ie Jastrzębie jest 35-letni jastrzębianin, Jakub Wiewióra. Na co dzień jest radcą prawnym zajmującym się między innymi prawem gospodarczym i prawem sportowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Oprócz tego nastąpiły także zmiany w Radzie Nadzorczej Klubu. W miejsce Adama Kulińskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w RN, powołany został Rafał Kowalczyk. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Klubu znajdują się trzy osoby – Dariusz Balcerowski, Rafał Kowalczyk oraz Andrzej Kwiatek (przewodniczący).


Na zdjęciu: Nowi członkowie zarządu GKS-u Jastrzębie (od lewej): Jakub Wiewióra, Marta Goik, Adam Lechowski.
Fot. gksjastrzebie.com