Nowy stadion w Sosnowcu coraz bliżej!

Inwestycję – przygotowywaną pod hasłem Zagłębiowskiego Parku Sportowego – zaprojektowało już na podstawie umowy z października 2016 r. biuro JSK Architekci.

Jak poinformował wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski, architekci złożyli już w urzędzie miasta projekt budowlany potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowują – z terminem do końca lipca br. – specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i inną dokumentację potrzebną do ogłoszenia przetargu.

JSK Architekci

„Z początkiem sierpnia będziemy chcieli ogłaszać przetarg” – powiedział Świerzawski zapowiadając, że będzie on miał formułę dwustopniową. W pierwszym etapie punktowane będzie m.in. doświadczenie potencjalnych wykonawców. W drugim zakwalifikowane firmy mają brać udział w aukcji elektronicznej. Pierwszych prac ziemnych miasto spodziewa się w IV kw. br.

Samorząd Sosnowca zakłada budowę w pobliżu Górki Środulskiej, na nieużytkach w rejonie ul. Zaruskiego, stadionu piłkarskiego na 12 tys. widzów (z możliwością rozbudowy do 15 tys.), hali sportowej na 3 tys. miejsc i lodowiska na ok. 2,5 tys. miejsc oraz infrastruktury rekreacyjnej, a także zagospodarowania otoczenia wraz z miejscami parkingowymi.

JSK Architekci

Po tym, jak firma JSK Architekci, która zaprojektowała m.in. stołeczny Stadion Narodowy i stadion warszawskiej Legii, zwyciężyła w konkursie na opracowanie koncepcji Parku, samorząd Sosnowca prowadził z nią kilkumiesięczne negocjacje ws. zamówienia projektu. Ostatecznie wynegocjowana cena wyniosła 6,3 mln zł brutto.

JSK Architekci

Łączny koszt obiektów i otoczenia oszacowano w kosztorysie inwestorskim na 198,4 mln zł. Miasto na razie nie informuje, jak zamierza sfinansować przedsięwzięcie. Według Świerzawskiego do przygotowanej już, zleconej analizy finansowej samorządowcy zgłosili jeszcze uwagi. Sprawę zamierzają też – przed upublicznieniem w przewidywanej perspektywie paru tygodni – przedyskutować z radnymi.

Władze Sosnowca uzasadniają potrzebę inwestycji m.in. wiekiem istniejącej w mieście infrastruktury sportowej. Stadion Ludowy, Hala Żeromskiego i Stadion Zimowy pochodzą z lat 50. i 70. ub. wieku, a wysokie koszty ich utrzymania i konieczność ciągłej modernizacji powodują, że bardziej opłacalna staje się budowa nowych obiektów. Ich powstanie założono w strategii rozwoju miasta już w 2007 r.