Paterman nie kieruje już Ruchem!

Jan Chrapek i Zbigniew Piątek zostali nowymi członkami Ruchu Chorzów. Chrapek będzie pełniącym obowiązki prezesa, zaś Piątek został wiceprezesem.

Dotychczasowy prezes – Janusz Paterman będzie pełnomocnikiem ds. nadzoru właścicielskiego i spraw sportowych.

Ponadto poinformowano, iż klub nie będzie kontynuował współpracy z asystentem trenera – Krzysztofem Warzychą, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca, a za porozumieniem stron rozstano się z dyrektorem sportowym Grzegorzem Kapicą.

Zmienił się też skład akcjonariuszy Ruchu Chorzów SA. To efekt zapowiadanych konwersji zadłużenia na akcje, wynikających z zawartego układu restrukturyzacyjnego.

Przypomnijmy, że układ zawarty jesienią ubiegłego roku zakładał – w przypadku największych wierzycieli – konwersję długu na akcje. Do siedziby Klubu wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w przedmiocie dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych serii akcji, które objęli najwięksi wierzyciele Spółki.

 

źródło: 90minut.pl, ruchchorzow.com.pl

Komentarze