Pomorze stawia na rozwój wspólnej przestrzeni, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną

Na Pomorzu powstają 54 projekty społeczne związane m.in. z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, edukacją i bezpieczeństwem.


To efekt IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). W tym roku spółka przekazała lokalnym organizacjom i samorządom ponad 4,6 miliona złotych na realizację wyjątkowych inicjatyw w całej Polsce.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc na ich wdrożenie. W tegorocznej edycji programu w województwie pomorskim na terenie 28 samorządów przyznane zostały 54 granty o łącznej wartości 1,15 mln zł.  

„Cieszymy się, że na Pomorzu jest tak wielu ludzi, którzy chcą zmieniać swoją okolicę. Dzięki temu powstały wyjątkowe projekty, które posłużą mieszkańcom na długie lata” – mówi Beata Nasiadka z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. 

Jednym z beneficjentów programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest OSP Żukowo. Dzięki grantowi zakupi sprzęt (m.in. manekin, defibrylator, nosze podbierakowe), który będzie wykorzystywany podczas szkoleń z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz w czasie akcji. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żukowo. Druhowie z OSP Dzierżążno z pozyskanych środków zakupili sprzęt ratownictwa technicznego oraz środki ochrony indywidualnej. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Sycewicach będą mogli korzystać z gabinetu integracji sensorycznej. W placówce powstanie sala terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego – jest to odpowiedź na rosnącą liczbę uczniów z dysfunkcjami, orzeczeniami i problemami w zakresie SI. Gabinet w szkole zaoferuje wsparcie dla dzieci potrzebujących tego typu zajęć, bez oczekiwania na wizyty w specjalistycznych poradniach. Inicjatywa wpływa też na ograniczenie skali wykluczenia finansowego rodzin w gminie, jak również eliminuje ryzyko wykluczenia rówieśniczego. 

Tegoroczna edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zasięgiem objęła 167 samorządów w całej Polsce. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego. Dzięki któremu to samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę ubiegając się o granty w wysokości do 20 tys. zł. Część projektów została już zrealizowana i z ich efektów korzystają społeczności lokalne, a rezultaty pozostałych poznamy do końca 2022 roku.

„Projektów realizowanych dzięki programowi >>WzMOCnij swoje otoczenie<< stale przybywa, ale co roku rosną też potrzeby lokalnych społeczności i pojawiają się nowe wyzwania. Dlatego w każdej edycji zwiększamy zasięg naszego programu i liczbę gmin, które mogą brać w nim udział – informuje Beata Nasiadka. – Program realizujemy już po raz czwarty. W tym roku przekazaliśmy granty o wartości ponad 1,1 miliona złotych pomorskim instytucjom, które najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom” – podsumowała. 

Materiały filmowe z wybranych projektów społecznych na Pomorzu znajdują się na kanale Youtube programu: „Warsztaty krawieckie w Straszynie” i „Diagnoza autyzmu w Pucku”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Na terenie województwa pomorskiego PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii przesyłowych i stacji energetycznych, niezbędnych do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz elektrowni jądrowej.


Plik graficzny do pobrania: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/pomorze-stawia-na-rozwoj-wspolnej-przestrzeni-bezpieczenstwo-i-aktywnosc-fizyczna

Źródło informacji: PAP MediaRoom