Prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego: Nie przerwaliśmy prac nawet na moment

Rozmowa z Kariną Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, w ramach którego w Sosnowcu powstaną stadion, hala i lodowisko.

Koronawirus wstrzymał sportowy świat. Czy Wam również pokrzyżował plany? Jak wygląda poziom zaawansowania prac w przypadku stadionu piłkarskiego?
Karina SKOWRONEK: Na szczęście w naszym przypadku wszystko idzie zgodnie z planem, nie przerwaliśmy prac nawet na moment. Aktualnie na stadionie piłkarskim wykonywane są prace zbrojarskie oraz betonowanie słupów obwodowych stadionu. Rozpoczęto już montaż belek zębatych trybuny zachodniej tzw. prefabrykaty. Trwają jednocześnie prace związane z zasypką podposadzkową oraz instalacją wod-kan. Wykonano ściany żelbetowe klatek schodowych oraz szybów windowych dla trybuny zachodniej. Zarazem zakończono etap prac związany z płytami oraz stopami fundamentowymi. To oczywiście nie koniec, gdyż wykonawca prowadzi prace związane z makroniwelacją terenu wokół obiektów. Zaawansowanie prac związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego można z kolei ocenić na 75 procent.

Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Co z halą sportową?
Karina SKOWRONEK: Aktualnie prowadzone prace związane są ze zbrojeniem oraz betonowaniem słupów, ścian klatek schodowych oraz szybów windowych. Zakończono etap prac związany z płytami oraz stopami fundamentowymi dla całego obiektu. Trwają także prace związane z zasypką podposadzkową oraz instalacją wod-kan. Tak jak w przypadku stadionu także i tutaj nie ma żadnych opóźnień, wszystko idzie zgodnie z planem.


Zobacz jeszcze: Wirus pokrzyżował mu plany


Złożyliście w Ministerstwie Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie budowy hali i lodowiska, którego wykonawcę mamy poznać pod koniec drugiego kwartału. O jaką kwotę dofinansowania wnioskowaliście?
Karina SKOWRONEK: W obu przypadkach wnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 50 procent kosztów budowy. Hala budowana jest za niemal 47 mln zł, z kolei jeśli chodzi o lodowisko to tak jak Pan wspomniał wykonawcę mamy poznać pod koniec drugiego kwartału. We wniosku wpisaliśmy więc na razie szacunkową kwotę. W 2020 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki na program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu przeznaczy 157 milionów złotych. Miejmy nadzieję, że część z tych środków wesprze budowę naszych obiektów.

W obu wnioskach do ministerstwa mamy wymagane rekomendacje związków sportowych. W przypadku lodowiska rekomendacji udzielił nam Polski Związek Hokeja na Lodzie, z kolei jeśli chodzi o halę Polski Związek Szermierczy. Szermierka w Sosnowcu ma kilka sekcji, każda z nich prężnie działa, zawodnicy odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. W obu przypadkach zawarte jest znaczenie inwestycje dla szkolenia młodych zawodników, rozwoju dyscyplin sportowych. Ponadto we wnioskach zaznaczyliśmy, że zarówno z hali i lodowiska będą korzystać także mieszkańcy miasta.

 

Proszę przypomnieć sposób finansowania Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Karina SKOWRONEK: Budowa obiektów w ramach ZPS-u finansowana jest z 203 mln zł kredytu przyznanego nam przez Banka Gospodarstwa Krajowego. Aktualne oprocentowanie wynosi 2,52 procent. Okres zobowiązań wynosi 15 lat, liczony jest od momentu, gdy zakończy się budowa, a spółka będzie miała możliwość generowania przychodów. Warto podkreślić, że przez pierwsze trzy lata będziemy spłacać wyłącznie oprocentowanie. W tym okresie spłata będzie realizowana przez gminę.

Fot. Facebook/ZPS


Zobacz jeszcze: Rozmowa z Łukaszem Matusiakiem