Prowokacja wysoce prawdopodobna

Główną przesłanką do sformułowania opinii były zdarzenia o charakterze chuligańskim z udziałem kibiców zarówno miejscowych, jak i drużyn przyjezdnych na Stadionie Miejskim w Chorzowie. W czasie meczów dochodziło do licznych naruszeń przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, takich jak wnoszenie i używanie środków pirotechnicznych, prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu masowej imprezy sportowej, zakłócanie jej przebiegu oraz naruszeń przepisów kodeksu karnego, w postaci czynnej napaści oraz znieważenia policjantów podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Bierna postawa

Pomimo, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, to jednak członkowie służb porządkowych często wykazują się bierną postawą i brakiem reakcji, co z kolei umożliwia kibicom swobodne przemieszczanie się pomiędzy sektorami, wnoszenie na obiekt akcesoriów kibicowskich, takich jak: głośniki, bębny, rurki do flag, itd. W przedmiotach tych niejednokrotnie wnoszone były na teren imprezy race, petardy hukowe, stroboskopy, kominiarki oraz uniformy malarskie, służące do zakrywania elementów ubioru oraz twarzy.

Koktajle w ruch

Sympatycy chorzowskiego Ruchu są mocno zantagonizowani z kibicami GKS-u Katowice, pomiędzy pseudokibicami obydwu klubów dochodzi bardzo często do tzw. „ustawek”, bójek, pobić, a nawet zamachów na życie i zdrowie. Jak pokazuje historia, w ubiegłych latach wielokrotnie dochodziło do podobnych ekscesów chuligańskich z udziałem pseudokibiców utożsamiających się z obydwoma drużynami. Potwierdzeniem tego jest chociażby sytuacja z 15 października 2016 roku, kiedy to w związku z organizowaną „Galą Sztuk Walki FEN14″, przy katowickim „Spodku” doszło do zbiorowego zakłócenia porządku publicznego przez zaprzyjaźnionych ze sobą kibiców GKS-u Katowice i Górnika Zabrze (ok. 600 osób), którzy oczekiwali przed obiektem na kibiców Ruchu Chorzów (ok. 200), a następnie zaatakowali ich środkami pirotechnicznymi, przedmiotami niebezpiecznymi oraz rzucali tzw. „koktajlami Mołotowa”.

Zacięta rywalizacja

Jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo na stadionach jest również zachowanie się kibiców poza nimi. Policja w ostatnim czasie odnotowuje znaczny wzrost agresji w środowisku pseudokibiców. Na terenie województwa śląskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy dochodziło wielokrotnie do bójek i pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów oraz zniszczenia mienia. Przykładem tego jest zdarzenie z Rudy Śląskiej, gdzie w związku z pobiciem z użyciem maczet zmarł jeden z pseudokibiców Górnika Zabrze, w odwecie czego dotkliwie pobito pseudokibica Ruchu Chorzów.

Wszystkie powyższe zdarzenia świadczą o niezwykle zaciętej rywalizacji pomiędzy grupami wrogo nastawionych do siebie pseudokibiców piłkarskich drużyn. Wysoce prawdopodobna jest wzajemna prowokacja, która mogłaby doprowadzić do zbiorowego zakłócenia przebiegu imprezy masowej, w tym dążenia do konfrontacji siłowej z ochroną i policją.

(pisownia oryginalna, śródtytuły od redakcji)

Komentarze