Śląsk Wrocław ogłosił konkurs na projekt akademii piłkarskiej

WKS Śląsk Wrocław SA ogłosił postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy projektu budowy Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław. Zgłoszenia można składać do 10 stycznia 2022 roku.


„Śląsk Wrocław przystępuje do kolejnego etapu budowy nowoczesnego centrum sportowego, które pełnić będzie rolę zarówno akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży, jak i ośrodka rekreacji dla mieszkańców Wrocławia. Zgodnie z zaprezentowaną w październiku koncepcją, na powierzchni 23,68 hektara na osiedlu Nowe Żerniki powstać ma m.in. 11 boisk piłkarskich, zaplecze socjalno-administracyjne dla drużyn Śląska Wrocław i pracowników klubu, boiska do koszykówki, siatkówki, teqballa, sportowe place zabaw, siłownia zewnętrzna oraz tereny do wypoczynku wzdłuż rzeki Ługowina. Elementem kompleksu będzie także bursa dla najbardziej uzdolnionych młodych sportowców spoza Wrocławia oraz szkoła mistrzostwa sportowego. Zadanie zostało ujęte przez Ministerstwo Sportu w planie wieloletnim >>Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu<<” – mówi Piotr Waśniewski, prezes zarządu WKS Śląsk Wrocław SA.

W celu realizacji tej koncepcji, WKS Śląsk Wrocław SA ogłosił trzyetapowe postępowanie, którego ostatecznym celem jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektów warsztatowych, jeśli będą niezbędne oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.

„Postępowanie składa się z trzech etapów. W pierwszym, który trwa do 10 stycznia, należy zgłosić swoje zespoły projektowe spełniające wymogi określone w regulaminie postępowania. Drugi etap polegać będzie na złożeniu przez wykonawców ofert na wykonanie prac projektowych, które oceniane będą na podstawie kryteriów jakościowych. Wybrani wykonawcy zostaną zaproszeni do etapu trzeciego, czyli do negocjacji związanych z ceną wykonania przedmiotu konkursu” – dodaje Piotr Waśniewski.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu, spełniające wymagania określone w Regulaminie postępowania składają zgłoszenie do udziału w postępowaniu (wzór zamieszczony w Regulaminie). Zgłoszenie należy składać elektronicznie na adres ewieruszewska@slaskwroclaw.pl w terminie 10.01.2022 r. godz. 16.00.

Regulamin konkursu oraz wszystkie dokumenty konkursowe znaleźć można na www.slaskwroclaw.pl.


Źródło informacji i foto: WKS Śląsk Wrocław SA

Komentarze