WHO włącza opracowaną przez Medigen szczepionkę MVC-COV1901 w zakres badania „Solidarity”

– Opracowany przez Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) kandydat na szczepionkę MVC-COV1901 został zarekomendowany przez niezależną grupę doradczą ds. priorytetyzacji szczepionek do włączenia w zakres realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) badania nad szczepionkami „Solidarity” (ang. Solidarity Trial Vaccines, STv).

Po dokonaniu przez zewnętrzną grupę doradczą przeglądu około 20 szczepionek MVC została wybrana jako jedna z dwóch, które zostaną włączone w zakres ogólnoświatowego badania.

Ogłoszenie tego faktu przez WHO nastąpiło po uzyskaniu zgody Komitetu ds. Etyki WHO oraz odpowiednich organów regulacyjnych i komisji etycznych w Kolumbii, Mali i na Filipinach, które wyraziły zgodę na dalszą realizację badania. Każdy ośrodek kliniczny oraz krajowi główni badacze i zespoły badawcze rozpoczęły rekrutację ochotników do udziału w badaniu.

Jest to międzynarodowa platforma randomizowanych badań klinicznych, zaprojektowana w celu szybkiej oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych kandydatów na szczepionki, która ma przyczynić się do poszerzenia oferty szczepionek niezbędnych do tego, by chronić ludzi z całego świata przed COVID-19.

Firma MVC rozpoczęła prace nad własną szczepionką w lutym 2020 r. z nadzieją, że uda się opracować rozwiązanie, które przyczyni się do położenia kresu wyniszczającej pandemii. MVC-COV1901 jest szczepionką podjednostkową zawierającą dostarczony przez Dynavax rekombinowany antygen S-2P z adiuwantem CpG 1018 i wodorotlenek glinu.

„Z wdzięcznością przyjmujemy informację, że zostaliśmy wybrani do udziału w >>Solidarity<< – międzynarodowym badaniu realizowanym przez WHO, mającym na celu zapewnienie szczepionek przeciwko COVID-19. Pracowaliśmy nad stworzeniem szczepionki, która ma łagodne skutki uboczne i aktywnie chroni społeczeństwo przed negatywnymi skutkami wirusa. Notując jak dotąd obiecujące wyniki, mamy nadzieję, że międzynarodowe badanie przeprowadzone przez WHO i kraje uczestniczące pomoże zahamować wzrost zachorowań” – powiedział Charles Chen, wiceprezes i dyrektor generalny Medigen Vaccine Biologics Corp.

Walka z pandemią wciąż trwa, dlatego zapotrzebowanie na skuteczne szczepionki jest nadal ogromne. MVC wierzy, że posiada możliwości, infrastrukturę i doświadczenie, aby przyczynić się do zapewnienia globalnej ochrony przed COVID-19.

MVC-COV1901

MVC-COV1901 jest szczepionką podjednostkową zawierającą dostarczony przez firmę Dynavax rekombinowany antygen S-2P z adiuwantem CpG 1018 i wodorotlenek glinu. Antygen S-2P jest trimerycznym, rekombinowanym białkiem kolczastym stabilnym przed fuzją, opracowanym przez NIH (amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia). Firma MVC uzyskała globalną licencję technologiczną w odniesieniu do antygenu S-2P, wydaną przez amerykańskie Centrum Badań nad Szczepionkami działające przy NIH. Bazując na platformie S-2P, MVC przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę badania różnorodnych adiuwantów i ustaliła końcowy skład szczepionki MVC-COV1901 w taki sposób, aby zoptymalizować bezpieczeństwo i pożądane właściwości immunogenne. Firma MVC stworzyła platformę produkcyjną MVC-COV1901, w ramach której wykazano – w oparciu o dane z badań przedklinicznych, badań klinicznych fazy 1 i fazy 2 – że szczepionkę MVC-COV1901 cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa i obiecująca immunogenność. W związku z powyższym firma złożyła wniosek i uzyskała pozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu na Tajwanie.

Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC)

MVC jest firmą biofarmaceutyczną wykorzystującą technologie komórkowe do opracowywania nowych szczepionek i leków biopodobnych. Dążąc do osiągnięcia samowystarczalności krajowej, MVC ma również na celu dostarczanie szczepionek i wyrobów biofarmaceutycznych dla zaspokojenia potrzeb regionalnych oraz pragnie wspierać globalne działania na rzecz zwalczania zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. MVC opracowuje szczepionkę przeciwko enterowirusowi EV71, szczepionkę przeciwko gorączce denga i czterowalentną szczepionkę przeciwko grypie. Wszystkie prace znajdują się w zaawansowanym stadium klinicznym. MVC posiada nowoczesny zakład produkcyjny, który spełnia międzynarodowe wymogi PIC/s w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.medigenvac.com.

Zapytania od mediów skierowane do WHO: mediainquiries@who.int


Źródło: Medigen Vaccine Biologics Corporation


KONTAKT

Kontakt do Medigen:

Paul Torkehagen

dyrektor ds. międzynarodowego rozwoju działalności

e-mail: paul@medigenvac.com

Relacje inwestorskie:

e-mail: ir@medigenvac.com

Zapytania od mediów skierowane do Medigen:

Michelle Bridget

Continuum PR

tel. +6012 697 7356

e-mail: michelle.bridget@continuumpr.com

Źródło informacji: PR Newswire