Damian Wróbel: Myślę o budowie silnej Odry

Jeśli spotkania o przyszłości Odry przyniosą dobre efekty, Damian Wróbel przyjmie propozycję objęcia stanowiska wiceprezesa ds. sportowych.