Raków Częstochowa. Cisza w eterze

Marek Papszun miał do końca 2021 roku podjąć decyzję co do swojej przyszłości. Ta nadal jest owiana tajemnicą i wszystko rozstrzygnie się do 19 stycznia.