Nerwy ze stali

Magdalena Stysiak, tegoroczna maturzystka, grała bez żadnych kompleksów.