Kontakt

 

Adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/5

Szef redakcji / Redaktor naczelny Andrzej Wasik

Sekretariat: tel. 32 258 72 07

Dział publicystyki: 32 258 73 13

Dział piłki nożnej: 32 258 73 18

Faks: 32 258 74 17

Szef wydania internetowego: Jacek Wicherski

Promocja, reklama, współpraca partnerska: Agnieszka Adamczyk-Łoś

Mailagnieszka.adamczyk@rp.pl

 

Biuro reklamy: reklama@sportdziennik.com

605 760 280

Kolportaż: 32 258 72 15

e-mail: redakcja@sportdziennik.com

e-mail zdjęciowy: ftp.sport.info.pl

 

Wydawnictwo:

Gremi Media S.A.

00-838 Warszawa, ul. Prosta 51

Prezes: Maciej Maciejowski

Druk: Drukarnia Sosnowiec Polska Press Sp. z o.o., Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.