Zobacz
Do góry

Kontakt

 

Adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/5

Szef redakcji / Redaktor naczelny Andrzej Wasik

Sekretariat: tel. 32 258 72 07

Dział publicystyki: 32 258 73 13

Dział piłki nożnej: 32 258 73 18

Faks: 32 258 74 17

 

Biuro reklamy: reklama@sportdziennik.com

Roman Brzozowski  500 243 228

Pobierz cennik reklam

 

Kolportaż: 32 258 72 15

e-mail: redakcja@sportdziennik.com

e-mail zdjęciowy: ftp.sport.info.pl

 

Wydawnictwo:

Whizz SA to ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

Prezes: Nikodem Iskra

Produkcja i dystrybucja: RASP Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, Domaniewska 52

Druk: Drukarnia SEREGNI ul. Nowopogońska 1, Sosnowiec

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.

 

Sport to regionalny dziennik sportowy wydawany w Katowicach, który istnieje na rynku nieprzerwanie od 1945 roku. Od sierpnia 2017 roku wydawcą dziennika jest WHIZZ S.A. Dziennikarze Sportu są obecni na najważniejszych światowych i ogólnopolskich imprezach sportowych. Na jego łamach bardziej szczegółowo niż gazety ogólnopolskie przedstawia lokalne zespoły i relacje z zawodów odbywających się w regionach, w których ukazuje się gazeta w postaci papierowej (w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, małopolskim).

Copyright © 2019 WHIZZ S.A. / Sportdziennik.com