CIFF Guangzhou zgromadziło 357.809 odwiedzających

31 marca zakończyła się 47., niezwykle owocna edycja największych w Chinach, międzynarodowych targów branży meblarskiej (Guangzhou) („CIFF Guangzhou”).


W trwającej osiem dni i odbywającej się na powierzchni wystawienniczej 750.000 m2, 47. edycji CIFF Guangzhou udział wzięło 4.000 wystawców i ponad 357.809 odwiedzających, o ponad 20,17% więcej niż podczas przedpandemicznej edycji z 2019 r. Jednocześnie sieciowe platformy wystawiennicze CIFF zanotowały ponad 7,6 miliona wyświetleń.

Dziesiątki wystaw i forów zorganizowanych w ramach targów CIFF Guangzhou, poświęcone najnowocześniejszym rozwiązaniom projektowym i trendom, materiałom oraz inteligentnym technologiom zgromadziły marki branżowe głównego nurtu, jak i niszowe, a także zainteresowanych nimi odwiedzających. Podczas targów zaprezentowano elementy całego łańcucha dostaw, począwszy od projektu i produkcji aż po oferowane konsumentom produkty końcowe: meble domowe, elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, w tym tkaniny, meble ogrodowe, biurowe, maszyny do produkcji mebli oraz surowce.

„Potrzeby i wymagania branży meblarskiej ewoluowały w czasie pandemii. Dlatego właśnie w tym roku, podczas targów CIFF Guangzhou nacisk położono na promowanie wartości oryginalnego projektu i zbudowanie ulepszonego modelu biznesowego odzwierciedlającego bieżące okoliczności. Naszym celem jest uzyskanie lepszej jakości przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności, korzystaniu z innowacji w dziedzinie projektowania, powiązaniu unikatowego rynku krajowego z możliwościami eksportowymi, umocnienie łańcucha branżowego oraz wzbogacenie oferty usług cyfrowych” – powiedział Xu Bing, wicedyrektor chińskiego ośrodka handlu zagranicznego China Foreign Trade Center.

Na początku tego roku CIFF Guangzhou wdrożyło strategię repozycjonowania opartą na „trendach projektowych, międzynarodowej wymianie handlowej, pełnym łańcuchu dostaw” i kładącą nacisk na rolę, jaką w branży meblarskiej odgrywa oryginalny projekt. Do udziału w wystawie zaproszono podmioty krajowe przodujące w branży projektowej, zorganizowano również szereg wystaw i wydarzeń tematycznych, między innymi CIFF Design Spring, CMF Trend LAB i D2M Lab. Dzięki wykorzystaniu pełnych możliwości platformy wystawienniczej i prowadzeniu na niej szeregu różnorodnych działań, CIFF Guangzhou zacieśniło więzi między wystawcami i wiodącymi projektantami.

Aby wzmocnić i zacieśnić współpracę transgraniczną, CIFF Guangzhou zorganizowało szereg forów i wydarzeń poświęconych analizie możliwości handlowych. Ponadto w tym roku CIFF zorganizowało również spotkanie online adresowane do nabywców zagranicznych tworząc swego rodzaju pomost z wykorzystaniem technologii opartych na chmurze, dzięki któremu wystawcy mieli możliwość spotkania się z podmiotami handlowymi z zagranicy, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście, a także omówienia z nimi krajowych i międzynarodowych możliwości rozwoju. Dzięki zintegrowaniu całego łańcucha dostaw oraz wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów CIFF Guangzhou wsparło światową branżę meblarską w dążeniu do wprowadzania innowacji i rozwijania się w erze popandemicznej.

Źródło: China International Furniture Fair (Guangzhou)