Port Gdynia pomimo pandemii zajął drugie miejsce na Bałtyku

2,9 proc. więcej przeładunków w 2020 r. w porównaniu do 2019, drugie miejsce w zestawieniu dynamiki wzrostów wśród 10 największych portów bałtyckich oraz dalekosiężne plany rozwoju – Morski Port Gdynia pomimo pandemii bije kolejne rekordy i nie zwalnia tempa inwestycji.

„Rok 2020 zamknęliśmy jeszcze lepszym wynikiem, niż 2019, który również był rokiem rekordowym i rokiem niezakłóconej pracy” – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w trakcie konferencji wynikowej Portu Gdynia, która miała miejsce 23 marca w Centrum Prasowym PAP.

Dwa pierwsze miesiące 2021 roku przyniosły Portowi Gdynia rekordowy wzrost o 9,9 proc. ilości przeładunków kontenerowych w porównaniu do stycznia i lutego 2020, co zapewniło mu drugą pozycję wśród bałtyckich gigantów – po Aarchus, a przed Goteborgiem. W 2020 roku w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym (GCT) przeładowano „jubileuszowy” 4-milionowy kontener.

Wzrost przeładunków ogółem w 2020 roku w porównaniu do 2019 zapewnił Portowi Gdynia, jako jedynemu w Polsce, również drugą pozycję wśród 10 największych portów na Bałtyku – po Kłajpedzie, a przed Sankt Petersburgiem.

„2020 okazał się dla nas bardzo dobrym rokiem. Obroniliśmy wynik przeładunków. Zwiększyliśmy te przeładunki o 2,9 proc. To nie udało się większości portów na świecie” – podkreślił Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zwalnia również tempa inwestycji w infrastrukturę. W 2020 roku wydatki na inwestycje, które przygotowują port pod nowe grupy towarowe i największe statki, wyniosły 214 mln zł. Kolejne trzy lata przyniosą wydatki rzędu 1 mld zł.

„Same koszty pogłębienia toru wodnego i budowy nadbrzeży to 856 mln zł, ale to projekt, który zwiększy wolumeny przeładunków” – wyjaśnił Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W 2022 roku, w stulecie powstania Portu w Gdyni, rozpocznie się budowa Portu Zewnętrznego. W lutym 2021 roku zostały otwarte zgłoszenia podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym. Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego o powierzchni 151 ha, na którym zostanie zlokalizowany m.in. terminal kontenerowy oraz terminal offshore’owy – port instalacyjny do budowy polskich, morskich farm wiatrowych.

Port zewnętrzny zajmie 9 ha lądu „wydartego” morzu, chronionego przez 2,5 km falochronów. Do obsługi portu powstanie 29 placów składowych o powierzchni ponad 70 ha i 174 budynki. Nadbrzeża i pirsy to ponad 10 tys. mb, a torowiska portowych urządzeń przeładunkowych zajmą prawie 6 tys. mb.

„Planujemy oddanie portu do użytku na przełomie lat 2027/28. Jesteśmy w tej chwili w trakcie wyboru partnera prywatnego. W międzyczasie wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe poprawiamy dostęp kolejowy do portu. To jest olbrzymi projekt warty 1,5 mld zł, który zmodernizuje, a właściwie wymieni układ torowy w porcie, zabezpieczając rezerwę pod Port Zewnętrzny” – wyjaśnił Adam Meller.

We wrześniu 2020 roku Sejm przegłosował uchwałę o emisji obligacji na 673 mln zł w celu dokapitalizowania spółki Morski Port Gdynia. Pieniądze ze sprzedaży obligacji zostaną spożytkowane na budowę części dostępowej do portu i falochronów oraz pogłębienie toru podejściowego do 16 m głębokości.

Natomiast na części obszaru Rumia-Kosakowo powstaje zaplecze lądowe portu zewnętrznego, tzw. dolina logistyczna, na terenie której znajdą się parkingi buforowe dla TIR-ów, zaplecze serwisowe i terminal intermodalny. Zdaniem prezesa Mellera przeniesienie zaplecza z nadbrzeży w głąb lądu wyeliminuje ruch TIR-ów z centrum Gdyni.

Sprawny dojazd do portu zapewni tzw. czerwona droga stanowiąca łącznik z najważniejszymi arteriami prowadzącymi do portu z różnych stron Polski.

Pod koniec 2021 roku zakończy się również budowa Publicznego Terminala Promowego o wartości 220 mln zł. „Chcemy rozbudowywać autostradę morską z Polski do Skandynawii i zamierzamy stać się hubem promowym we wschodniej części polskiego wybrzeża” – podkreślił Adam Meller.

W roku pandemii Morski Port Gdynia podjął również akcję społeczną #dzielmysiędobrem. W ramach akcji ponad 600 tys. zł zostało przeznaczone m.in. na zakup respiratorów i testów do wykrywania wirusa. Przekazano również 79 komputerów dla dzieci z ubogich rodzin, aby w pandemii mogły uczyć się zdalnie. Akcja wspiera również żołnierzy AK i uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni – każdego dnia dostarczane są posiłki oraz niezbędne artykuły i zakupy kombatantom, którzy z powodu wieku i stanu zdrowia nie powinni wychodzić z domu.

Na zakończenie wtorkowej konferencji wynikowej Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał nagrodę „Latarnie Gospodarki Morskiej 2021” w kategorii „Porty morskie, Logistyka morska”, przyznaną przez portal GospodarkaMorska.pl. Uzasadnieniem były wyróżniające się wyniki Portu Gdynia w wielu sferach działalności jednocześnie. Port Gdynia mimo pandemii, jako nieliczny w regionie i jedyny w kraju odnotował w 2020 wzrost i jednocześnie rekord w przeładunkach oraz utrzymał tempo realizowanych inwestycji.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Fot. port.gdynia.pl