5 państw podpisało Deklarację o współpracy w zwalczaniu dezinformacji

Wspólna deklaracja Litwy Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy o współpracy oraz wzajemnym wsparciu w zwalczaniu dezinformacji i wielowymiarowej propagandy została podpisana 4 października 2023 r. podczas Warszawskiego Szczytu przeciw Dezinformacji. „Dezinformacja uruchamia mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego, strategicznego i suwerenności państw” – podkreślają sygnatariusze.


Deklarację podpisali przedstawiciele organów regulujących rynek medialny w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich: Litewskiej Komisji ds. Radia i Telewizji; Krajowej Rady ds. Mediów Elektronicznych – Łotwa; Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – Polska; Krajowej Rady ds. Audiowizualnych -Rumunia oraz Krajowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii.

„Nie jesteśmy bezradni. Istnieją przepisy prawa ustanowione w naszych krajach, które pozwalają walczyć z dezinformacją, tylko trzeba z nich korzystać” – podkreślił Maciej Świrski, prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dodał, że w przypadku Polski Rosja za pomocą profesjonalnie prowadzonych działań dezinformacyjnych realizuje trzy cele: podzielenie polskiego społeczeństwa na dwa zwalczające się plemiona, wzbudzanie niechęci Polaków do własnego kraju, tak by poddali się rosyjskiej dominacji oraz dążenie do osłabienia Polski poprzez jej alienację w NATO.

Olha Herasymiuk, przewodnicząca Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii Ukrainy wskazała, że ukraińskie doświadczenie związane z rosyjską agresją rzutuje na rozumienie, czym jest kremlowska propaganda.

„Każdego dnia walczymy nie tylko z dezinformacją, ale z realnym wrogiem na polu walki. Liczymy na to, że deklaracja to początek profesjonalnej współpracy w dziedzinie obrony przed dezinformacją” – zaznaczyła Olha Herasymiuk.

Przedstawiciele organów regulacyjnych podkreślali również, że podpisanie deklaracji pozwoli uzyskać pewność, że wolność słowa i swoboda wygłaszania opinii – elementarne wartości zachodniej cywilizacji, będą chronić społeczeństwa i demokracje – a nie im zagrażać.

Państwa – Sygnatariusze zobowiązały się w deklaracji do: 

• ochrony suwerenności i dobrego imienia państw oraz nienaruszalności ich granic; 
• ochrony wolności słowa, wspierania odpowiedzialności za informowanie społeczeństwa, ochrony dziennikarzy i ładu medialnego zgodnie z jurysdykcją terytorialną i europejskimi ramami prawnymi; 
• zabezpieczenia prawa obywateli do rzetelnej i wiarygodnej informacji jako integralnej części swobody wypowiedzi; ochrony niezależności organów regulacyjnych ds. mediów;
• edukowania obywateli w zakresie dezinformacji i propagandy poprzez wspieranie włączenia umiejętności korzystania z mediów jako obowiązkowej tematyki w szkołach 
• oraz do przestrzegania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

Sygnatariusze deklarują wzajemne wsparcie dla działań w zakresie analizowania i powstrzymywania rozprzestrzeniania się wielowymiarowej dezinformacji na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Nadrzędnym celem jest przy tym wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania dezinformacji i wojnie informacyjnej nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich. 

„Nasze wspólne działania muszą być korzystne dla całej Europy, przynosząc bezpośrednie efekty we wspieraniu rzetelnych informacji, ochronie dziennikarzy i wolności słowa, bez wykorzystywania ich w złej wierze do podważania naszych demokracji” – napisano w tekście Deklaracji. 


Źródło informacji: PAP MediaRoom