Krajowa Sieć Onkologiczna – stawia na jakość opieki nad pacjentem. Stan wiedzy w przeddzień reformy

Krajowa Sieć Onkologiczna diametralnie zmienia model opieki onkologicznej w Polsce. Co wiadomo o KSO w przeddzień wejścia w życie nowych przepisów? Eksperci Polskiego Towarzystwa Onkologicznego rozwiewają wątpliwości i krążące mity.


„Bez zmian w opiece i wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej nie ruszymy dalej w onkologii. To nie jest nowy pomysł. Podobne rozwiązania funkcjonują na świecie. Czerpiemy z najlepszych, sprawdzonych wzorców” – mówił prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Pilotaż KSO trwał od 2019 roku i przez te cztery lata zebrano wiele danych oraz zweryfikowano wiele rozwiązań, które już w zmodyfikowanej, usprawnionej formule, będą obowiązywać od tego roku.

„Wyniki wdrożenia pilotażu były sukcesywnie zbierane i aktualizowane. To jest olbrzymia baza informacji. W tej chwili, na samym Dolnym Śląsku, przekroczyliśmy 21 tysięcy osób włączonych w pilotaż KSO – podkreślał prof. Adam Maciejczyk. – Finalny raport końcowy pilotażu ukaże się wkrótce”.

Jakie zmiany w opiece w KSO

To przede wszystkim usprawnienie i możliwość szybkiego kontaktu pacjenta z onkologiem i niezwłoczne włączenie go w ścieżkę diagnostyki i leczenia. W tym kontekście, jak pokazał pilotaż, duże znaczenie miała Infolinia Onkologiczna, z której skorzystało ponad 250 tys. osób.

Każdy specjalistyczny ośrodek onkologiczny (tzw. SOLO) będzie miał obowiązek: wyznaczenia koordynatora pacjenta, zapewnienia systemu teleinformatycznego umawiania wizyt oraz prowadzenia oceny satysfakcji pacjenta.

Po raz pierwszy, w tak szerokim zakresie, świadczenia zdrowotne, będą rozliczane w oparciu o jakość i kompleksowość. Co istotne, efekty leczenia wszystkich pacjentów onkologicznych w Polsce, w ramach kontraktu z NFZ, będą musiały być raportowane. „To będzie skok jakościowy” – podkreślali eksperci PTO.

Monitorowanie jakości opieki onkologicznej będzie prowadzone w podziale na poszczególne rozpoznania i w drodze rozporządzenia minister zdrowia określi, w najbliższym czasie, wskaźniki z zestawu przygotowanego już przez zespół ekspercki Narodowej Strategii Onkologicznej.

„Jedną z ważniejszych rzeczy w KSO jest to, że wreszcie stawiamy na jakość i wszystkie ośrodki będą poddane obserwacji pod tym kątem” – mówiła prof. Bożena Cybulska-Stopa.

Wyrównanie różnic w opiece onkologicznej, które są obecnie dużym problemem, mają zapewnić zalecenia w zakresie opieki onkologicznej, dotyczące organizacji i postępowania klinicznego dla poszczególnych nowotworów.

„Ustawa o KSO wprowadza obowiązek tworzenia wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w formie obowiązującej, w tym umożliwiając adaptacje zagranicznych opracowań np. NCCN. To dobry krok, bo do tej pory wytyczne utykały na etapie oceny AOTMiT i de facto nie mogliśmy korzystać z zalet tego narzędzia” – zauważył prof. Piotr Rutkowski.

KSO nakłada także obowiązek monitorowania i sprawdzania kompletności wykonania badań diagnostycznych – w tym – histopatologicznych i molekularnych.

Wszyscy w sieci

W dyskursie publicznym, pada wiele pytań, o to kto wejdzie do sieci, a kto nie, oraz co z małymi ośrodkami i poradniami. Odpowiedź jest wyjątkowo prosta. Do sieci, w momencie jej uruchomienia, wejdą wszyscy.

„Na moment wejścia KSO w życie, wszystkie ośrodki, które zajmują się diagnostyką i leczeniem onkologicznym, wejdą do sieci onkologicznej z automatu – zaznaczyła prof. Bożena Cybulska-Stopa. – Co 2 lata, każdy ośrodek będzie oceniany i jeśli nie spełni norm, dostanie żółtą kartkę i gdy się nie poprawi, wypadnie z sieci” – dodała.

Od momentu wdrożenia sieci będą prowadzone systematyczne szkolenia dla świadczeniodawców, tak aby mogli sprawnie organizować procesy i świadczenia. Co ważne, proces monitorowania i zbierania danych będzie zautomatyzowany.

„Nie będzie to zatem obciążać lekarzy, a jednocześnie pozwoli na monitorowanie efektów i jakości opieki w sieci – mówił prof. Piotr Rutkowski. – Karta DiLO już wkrótce będzie w pełni elektroniczna”.

Więcej o KSO


Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Onkologiczne