POL i „Pajacyk” łączą siły, by pomóc dzieciom: sfinansują 400 godzin wsparcia psychologicznego

Poczucie własnej wartości jest równie ważne jak ciepły posiłek – zauważa to także biznes. MM Kwidzyn sp. z o.o., producent marki papieru POL, wspiera nową formułę popularnego „Pajacyka” Polskiej Akcji Humanitarnej, który oprócz obiadów dotuje także terapię dla swoich podopiecznych. Podejmując codzienne decyzje zakupowe, na przykład wybierając papier do drukarki, można pomóc zadbać o zdrowie psychiczne dzieci.

Jak wynika z raportu NIK z września 2020 r. w Polsce aż 9 proc. dzieci (ok. 630 tys.) wymaga opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. Zapotrzebowanie na pomoc tego typu wzrosło szczególnie w ostatnim, pandemicznym roku. W czasie izolacji kontakty przeniosły się do mediów społecznościowych, z których korzystanie przez dwie godziny dziennie – za sprawą mechanizmu porównań – czterokrotnie zwiększa ryzyko depresji. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się dzieci z grup defaworyzowanych. 

Jak pomóc? Najlepiej w środowisku naturalnym dla dziecka: szkole, rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tymczasem 44 proc. szkół publicznych nie zatrudnia na etacie ani pedagoga, ani psychologa.

Właśnie dlatego program „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej od 1 marca 2021 r. rozszerzył zakres działania o pomoc psychospołeczną dla dzieci i młodzieży. 

„Nowa odsłona >>Pajacyka<< daje nam możliwość jeszcze szerszego docierania z pomocą do najmłodszych” – mówi Magdalena Jaranowska, koordynatorka programu „Pajacyk” w PAH. 

Dostrzegając istotę problemu, do akcji PAH dołączył także producent marki papieru POL, który w ramach działającej od września akcji „POLećmy ze wsparciem”, sfinansuje ok. 400 godzin terapii indywidualnej i grupowej. W akcję może się włączyć każdy z nas kupując papier w specjalnym opakowaniu lub biorąc udział w konkursie na Facebooku.

„Doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na całe życie człowieka. Chcemy, żeby dzieci wiedziały, że mogą liczyć na pomoc w sytuacji, która je przerasta, a także że proszenie o pomoc i szukanie wsparcia jest okey; jest oznaką siły a nie słabości czy powodem do wstydu – mówi Aneta Muskała, wiceprezes zarządu MM Kwidzyn sp. z o.o., producenta marki POL. – Zależy nam też, aby każdy z nas podejmując codzienne decyzje zakupowe poczuł, że ma możliwość pomagania innym”.

Dzieci nie radzące sobie z emocjami, agresywne lub wycofane, nie potrafiące odnajdywać się w trudnych sytuacjach, to często te same osoby, co dzieci niedożywione. Brak ciepłego posiłku i brak poczucia własnej wartości ma często źródło w wielu problemach społecznych z jakimi borykają się ich rodziny, takimi jak bezrobocie, bieda czy przewlekłe choroby. 

„Od 23 lat dożywiamy dzieci w szkołach, wspierając ich codzienny rozwój. Mając na uwadze fakt, że potrzeby podopiecznych >>Pajacyka<< występują na wielu poziomach i wykraczają poza sferę dożywiania, postanowiliśmy rozszerzyć program „Pajacyk” o dodatkowy komponent wsparcia w kryzysie dla dzieci i młodzieży” – zauważa Jaranowska. 

Nowy program „Pajacyka” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, wychowującej się w warunkach niekorzystnych dla prawidłowego rozwoju. Oprócz terapii indywidualnej i grupowej z programu finansowana jest działalność grup wsparcia, warsztaty dla dzieci, hipoterapia, dojazd do placówek specjalistycznych, szkolenia dla rodziców oraz dokształcanie kadry pracującej z dziećmi z rodzin wieloproblemowych. W ramach pilotażu, w trakcie prawie 2 tysięcy godzin indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej wsparcie otrzymało ponad 1000 dzieci i młodzieży oraz 210 dorosłych.


KONTAKT:
Krzysztof Walczy
EE Marketing AND POL Brand Manager
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
tel. kom .+48 601 830 822
e-mail: Krzysztof.Walczy@mm.group

Kontakt w sprawie programu „Pajacyk”
e-mail: media@pah.org.pl

Źródło informacji: MM Kwidzyn

Komentarze