Poszukiwacze rozwiązań globalnych problemów

NFTE’s World Series of Innovation Challenge, międzynarodowa akcja edukacyjna i wspierająca przedsiębiorczość, zaprasza młodych ludzi do wspólnego podejmowania największych wyzwań stojących przed naszym światem i wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


Mary Kay Inc., przedsiębiorstwo zajmujące czołową pozycję w działaniach na rzecz przedsiębiorczości i upodmiotowienia kobiet, przedstawiła dzisiaj trzech zwycięzców konkursu World Series of Innovation (WSI), realizowanego we współpracy z Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). W pierwszym roku współpracy z NFTE Mary Kay była sponsorem 2020 NFTE World Series of Innovation, międzynarodowego przedsięwzięcia edukacyjnego, które ma na celu zachęcenie młodych ludzi w wieku 13-24 lat do krytycznego myślenia i rozwijania umiejętności rozwiązywania najpoważniejszych problemów stojących przed współczesnym światem oraz przyczynienia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), przy jednoczesnym kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005187/en/

Program Mary Kay’s World Series of Innovation Challenge zachęcał młodych ludzi z całego świata do zgłaszania nowatorskich rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju – „Goal 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.” Szacuje się, że w skali globalnej 80% wyrzucanych tekstyliów kończy na wysypiskach śmieci. Z tego powodu przemysł odzieżowy i tekstylny zajął drugie miejsce na liście najbardziej zanieczyszczających środowisko gałęzi gospodarki, ustępując jedynie przemysłowi petrochemicznemu. Na potrzeby tego wyzwania uczniowie zostali poproszeni o zaprojektowanie produktu, usługi lub inicjatywy, które stworzą „gospodarkę obiegową”, promującą ponowne wykorzystanie lub zmianę przeznaczenia uniformów i/lub innej odzieży używanej, redukując ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych pochodzących z rozkładających się tekstyliów.

Laureatami Wyzwania Mary Kay są trzy osoby:

· Pierwsze miejsce: Loop Tee Loop – to projekt zrównoważonego obiegu odzieży łączącego zakłady produkujące tekstylia typu lyocell z punktami zbiórki surowców wtórnych z Metro Manila na Filipinach;

· Drugie miejsce: SwagSwap – jest amerykańskim portalem społecznościowym umożliwiającym wymianę ubrań pomiędzy rówieśnikami;

· Trzecie miejsce: Projekt DBrand – to wyjątkowa usługa polegająca na usuwaniu oznaczeń z używanych uniformów, co umożliwia ich ponowne wykorzystanie w USA.

„Współcześni uczniowie dorastają w świecie, w którym zrównoważony rozwój jest częścią codziennego, międzynarodowego dialogu i są aktywnie zaangażowani na rzecz wprowadzania zmian – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna w Mary Kay Inc. – Mary Kay z dumą współpracuje z NFTE, organizacją, która pomaga nie tylko zaszczepić w młodzieży przedsiębiorczy sposób myślenia, ale także zachęca ich do krytycznego spojrzenia, co sprzyja rozwiązywaniu najtrudniejszych światowych problemów. Międzynarodowe organizacje, takie jak Mary Kay, mają obowiązek wspierać przedsiębiorcze innowacje, które pomagają uczynić świat lepszym miejscem”.

NFTE jest światową organizacją non-profit działającą na rzecz edukacji i skupiającą się na przekazywaniu wiedzy o przedsiębiorczości młodym ludziom w społecznościach o niskich dochodach. Program World Series of Innovation (WSI) Challenge zaprasza do podejmowania sponsorowanych przez firmy wyzwań, które dotyczą Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obejmując zasięgiem 100000 uczniów na całym świecie, w 2020 roku NFTE pozyskało prawie 4000 uczestników ze wszystkich środowisk, którzy zgłosili swoje pomysły w ramach Wyzwania WSI, przy czym blisko 350 uczniów wzięło udział w wyzwaniu finansowanym przez Mary Kay.

„Program World Series of Innovation zachęca młodych ludzi do wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczego myślenia w celu sprostania ogólnoświatowym wyzwaniom – powiedział J.D. LaRock, prezes i dyrektor generalny NFTE. – Każdego roku niezmiennie inspirują nas nowatorskie pomysły, które powstają w głowach kolejnych pokoleń przedsiębiorców. Jesteśmy wdzięczni Mary Kay Inc. za podjęcie tego stymulującego do myślenia międzynarodowego wyzwania, które zachęciło uczniów do całkiem nowego sposobu spojrzenia na gospodarkę obiegową odzieży i tekstyliów”.

Równocześnie z World Series of Innovation, firma Mary Kay była jednym z głównych sponsorów Conversation 2020 NFTE’s United Nations Global Goals, corocznego przedsięwzięcia poświęconego przywództwu skupiającego młodzież, przemysł, organizacje non-profit i organizacje filantropijne na rzecz rozwoju dialogu wokół rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Tematem panelu, który odbył się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, było „Zaangażowanie przedsiębiorców do wprowadzania innowacji i podejmowania działań z wykorzystaniem technologii jako narzędzia służące pożytkowi społecznemu”. Jego uczestnicy dyskutowali o innowacyjnych sposobach wykorzystania technologii w celu wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią, obejmującego takie wyzwania jak bezrobocie, recesja gospodarcza i rosnące niepokoje społeczne, co w efekcie pozwoli zbudować równiejsze i bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu społeczeństwo w świecie po pandemii COVID. Dyskusja o Globalnych Celach ONZ 2020 została przedstawiona przez Citi Foundation, Ernst & Young LLP (EY) i Mary Kay Inc. przy dodatkowym wsparciu Bank of the West BNP Paribas.

Więcej informacji na temat World Series of Innovation i pozostałych przedsięwzięć można znaleźć na stronie https://innovation.nfte.com.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, niemal 60 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: tworzyć atrakcyjne możliwości dla kobiet, oferować olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay Inc. prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Mary Kay działa na rzecz upodmiotowienia kobiet i ich rodzin, współpracując z organizacjami z całego świata. Firma koncentruje się na wspieraniu badań nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy.

NFTE

Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się edukacją w zakresie przedsiębiorczości na wysokim poziomie dla uczniów szkół średnich i liceów z mniej zamożnych społeczności, jak również oferująca programy dla uczniów i osób dorosłych. Każdego roku NFTE dociera do ponad 70 000 uczniów w 25 stanach USA oraz udostępnia swoje programy w 12 innych krajach. Zorganizowaliśmy programy edukacyjne dla ponad miliona uczniów w ramach zajęć szkolnych, pozaszkolnych, studiów oraz obozów letnich, oferowanych zarówno stacjonarnie, jak i online. Więcej informacji o tym, jak promowany jest sprzyjający włączeniu społecznemu kapitalizm oraz jak kształtowane są kolejne pokolenia wspierających zróżnicowanie przedsiębiorców, można znaleźć na stronie www.nfte.com.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005187/en/

Źródło informacji: Business Wire


Fot. twitter.com/citi