Stadion w Bytomiu za mgłą

Oficjalna strona internetowa miasta poinformowała, iż odpowiedzialna za jego modernizację firma S-Sport przysłała oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy.

Władze spółki Bytomski Sport wydały swoje oświadczenie, którego obszerny fragment cytujemy: „3 grudnia 2018 r. do spółki Bytomski Sport wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej realizacji modernizacji stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu przekazane przez generalnego wykonawcę spółkę S-Sport, który od początku realizacji umowy z 6 kwietnia 2018 r. nie dotrzymywał terminów umownych.

Jednocześnie zażądał od Bytomskiego Sportu przedstawienia gwarancji zapłaty. Pierwsze oświadczenie o odstąpieniu od umowy wpłynęło do spółki Bytomski Sport 15 października 2018 r. Wówczas przedstawiciele wykonawcy zaprzeczyli, jakoby taki dokument do Bytomskiego Sportu został wysłany – oświadczenie wykonawcy było jednak sprzeczne z rzeczywistością.

Wobec zaistniałej sytuacji, po przeanalizowaniu dokumentów, zarząd spółki Bytomski Sport Sp. z.o.o przedstawi plan dalszych działań. W związku z podejrzeniem działania na szkodę spółki, obecny zarząd Bytomskiego Sportu rozważa podjęcie dalszych kroków prawnych w tym zakresie”.

Występująca na tym stadionie do czerwca tego roku miejscowa Polonia musiała się z niego wyprowadzić i od nowych rozgrywek korzysta z gościnności Szombierek.

W tym czasie przy Olimpijskiej przeprowadzono szereg prac rozbiórkowych i na tę chwilę obiekt nie nadaje się do użytkowania.

Władze generalnego wykonawcy prognozowały, iż stadion będzie gotowy na sezon 2020/21. Dziś już wiadomo, że termin ten jest mało realny i walczący o awans niebiesko-czerwoni (po rundzie jesiennej są liderem I grupy IV ligi śląskiej) są skazani na tułaczkę.

Komentarze