Zobacz
Do góry

Ruch Chorzów. „Gucio” odroczony

Komisja Dyscyplinarna PZPN odroczyła do lipca werdykt w sprawie zaległości Ruchu względem Krzysztofa Warzychy.


Wczoraj na posiedzenie KD do Warszawy udał się prezes Jan Chrapek. Klub z Chorzowa jest winien byłemu trenerowi (pełniącemu potem funkcję asystenta Juana Romana Rochy oraz Dariusza Fornalaka) ponad 100 tys. zł. „Gucio” z Cichą rozstał się już niemal rok temu, po spadku z zaplecza ekstraklasy. „Niebiescy” na uregulowanie tej należności mają czas do końca czerwca.

Nie na raz

Już dziś z kolei ma zostać rozstrzygnięty przetarg na promocję miasta przez sport, na mocy którego Ruch otrzyma z Urzędu Miasta 4 miliony złotych. Nie będzie to jednak bynajmniej przelew jednorazowy. – Zgodnie z zapisami postępowania, płatności będą dokonywane zgodnie z realizacją działań promocyjnych określonych przez wykonawcę w harmonogramie, przy czym wielkość transz miesięcznych nie będzie większa niż 15% (za wyjątkiem ostatniej grudniowej) – przekazała nam Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta Andrzeja Kotali.

To jakby obala teorię wszystkich tych, którzy twierdzą, że 4 mln zł z miasta szybko „rozejdą” się na spłatę bieżących zobowiązań Ruchu. Przypomnijmy, że na koniec czerwca przypada termin spłaty czwartej raty układu sądowego z wierzycielami (400 tys. zł).

Potrzeby i możliwości

Wczoraj opisywaliśmy na naszych łamach dość kuriozalne warunki zapisane w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, które obligować będą klubowy dział marketingu m.in. do tego, by do końca trwania umowy (20 grudnia br.) zorganizował ponad 200 akcji i opublikował 240 filmów. Zapytaliśmy o to w mieście.

Ruch Chorzów. Promocja pełną gębą

– Wymagania zostały określone i obliczone w ramach potrzeb i możliwości finansowych miasta w oparciu o doświadczenia własne w realizacji działań promocyjnych, jak również w oparciu o raport firmy zewnętrznej. To są aktualne potrzeby i możliwości finansowe miasta. Każdy z potencjalnych wykonawców winien zapoznać się z warunkami przetargu – dodała Magdalena Sekuła, podkreślając też, że miasto będzie sprawować pieczę nad tym, jak zwycięzca przetargu (a więc Ruch) wywiązuje się ze zobowiązań.

– Zgodnie z umową będą składane odpowiednie sprawozdania miesięczne/końcowe. Poza tym pracownicy zamawiającego (miasta – dop. red.) będą na bieżąco kontrolować realizację konkretnych działań promocyjnych – usłyszeliśmy.

 

ZACHĘCAMY DO NABYWANIA ELEKTRONICZNYCH WYDAŃ CYFROWYCH

e-wydania „SPORTU” znajdziesz TUTAJ

Komentarze

Więcej w III liga

Sport to regionalny dziennik sportowy wydawany w Katowicach, który istnieje na rynku nieprzerwanie od 1945 roku. Od sierpnia 2017 roku wydawcą dziennika jest WHIZZ S.A. Dziennikarze Sportu są obecni na najważniejszych światowych i ogólnopolskich imprezach sportowych. Na jego łamach bardziej szczegółowo niż gazety ogólnopolskie przedstawia lokalne zespoły i relacje z zawodów odbywających się w regionach, w których ukazuje się gazeta w postaci papierowej (w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, małopolskim).

Copyright © 2019 WHIZZ S.A. / Sportdziennik.com