Kōmyntŏrz po naszymu

Szpil nad szpile. Mōmy echt szczyńście, iże redakcyjŏ cajtōngu „Sport” (abo barzij „Szport”) je we Katowicach. Niy skirz lokalizacyje w postrzodku wojewōdztwa, dyć filŏk abo laptop poradzōm fungować wszyndy.


Naszã siyłōm je cołki Gōrny Ślōnsk i mocka jego fuzbalowych tradycyje. Kaj idzie trefić tela majstrōw? Tela srogich, festelnych manszaftōw ze tauzenami fanōw, wielgōm historyjōm sukcesōw, fusbalerōw, kierzy durś majōm zŏca Ślōnzŏkōw? Na 95 majstry – rachowane cuzamyn – aże 32 sōm ze naszego hajmatu. A trza tyż pedzieć ô 8 medalijach katowskij GieKSy, jak tyż sztyrech AKS Chorzōw, jednym 1. FC Katowice, GKS-u Tychy, Odry Ôpole i Odry Wodzisław Ślōnski. Mogymy sie asić, bo ja – landszaft Gōrnego Ślōnska to je landszaft fusbalu, niy ino gruby, werki, wōngel i ciaplyta, jak padajōm durś niekierzy.


Czytaj także:


Bez to niy może dziwować, iże szpil jak tyn piōntkowy je u nŏs festym choby Gody, a kiej syndzia gwizdnie piyrszo rŏz, zacznymy Wilijŏ. Ftoś może pedzieć, „co tyn paciulŏk blukŏ za gupoty”, nale do nŏs to niy ma gupie. Wielgie derby Ślōnska, Gōrnik Zŏbrze kontra Ruch Chorzōw, to genau szpil nad szpile. Interesantny do kŏżdego, fol ymocyji, ôdwiecznŏ rywalizacyjŏ. Dyć po placu bydōm lŏtać fusbalery manszaftōw, co majōm 28 majstrōw (po 14)! Ino Legia mō wiyncej, nale ino ô jedyn (pierōn wiy, czamu durś godajōm o 16… to chyba bez tyn smog…). Na derbach Gōrnik a Ruchu wyrosła mocka generacyji we roztōmajtych familijach, we roztōmajtych tajlach Ślōnska. Na tyn szpil wejrzōm bajtle, ôjce a starziki, chopy a baby, możno jaki kot…

Jŏ wiym, iże fani nojsrogszych ślōnskich manszaftōw… niy przajōm się. Nale wiym tyż, iże we cołkim hajmacie je mocka kibicōw, co sōm radzi i Gōrnikowi, i Ruchowi. To niy trza się ze sobōm wadzić, kiej idzie żyć we zgodzie, po leku, ze reszpektym do drugij zajty. Ja, ja, to ino utopia, bo we piōntek i przi rewanżu na stadiōnie wszyjscy bydōm ino faronić. Ale werci sie czasym dychnōnć na chwilã, na krōtki mōmynt coby zrozumiyć, iże tyn fuzbalowy sōmsiŏd, na kierego durś sujecie pierōny, to ftoś… bez kierego niy byłoby wŏs, nŏs, Wielgich Derbōw, cołkij tyj rywalizacyje i szczynścia, kiery daje nōm nŏjlepszy szport świata. Szpil nad szpile wrŏcŏ nazŏd do ekstraklasy po 7 latach pauzy (rŏz grali we Pokalu), teschnili my fest i oby ôstoł sam już na dycki.


PS:

Trza tukej pedzieć, co wiymy, iże kiej fusbalery bydōm szpilać we Zŏbrzu, richtich gryfny szpil bydzie tyż we Katowicach. GKS Katowice versus… Zagłymbie! Bez to muszymy sam wytuplikować, co we „Sporcie” tyż sōm my fest radzi manszaftowi ze Altrajchu i mōmy go w zŏcy! Na nasz cajtōng godajōm „katowski”, nale dyć som my też „Sportym” zagłymbiowskiym! We Sosnowcu eli Byndzinie tyż idzie nŏs kupić i niy zapōminōmy ô wŏs (chociŏż niy wiym, czy cosik terŏzki spokopicie…).


Fot. Marcin Bulanda/Pressfocus